Ako bývajú študenti v roku 2020?

Autor Tamara Peterková Publikované
Ako bývajú študenti v roku 2020?

Ani po 50-miliónovej štátnej injekcii z roku 2015 nie je ubytovanie pre slovenských vysokoškolákov dôstojné.

„Toto je hrôza, Amálka! Toto je hanba!“ Elegantne upravená pani ukazuje na fotku jednej z rozpadajúcich sa izieb a prihovára sa dcére. Diery v dverách, popraskané kúpeľne, tridsať rokov neumyté balkóny... Čiernobiele fotky na čiernom podklade pôsobia archívne, no vznikli tento rok. Žiaľ.

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) včera slávnostne otvorila výstavu s názvom #môjitrák. Ide o sériu fotografií, ktoré zachytávajú súčasný stav vysokoškolských internátov na Slovensku.

„Celé desaťročia sa absolútne kašlalo na to, ako študenti bývajú. Keď chceme, aby mladí ľudia na Slovensku zostávali študovať a žiť, tak je potrebné investovať do toho, aby vo voľnom čase neriešili, či sú ohrozovaní oknom, alebo tým, že ich na internáte vytopí. Ale aby sa mohli naozaj venovať štúdiu,“ hovorí predseda ŠRVŠ Filip Šuran. Zdôrazňuje tiež, že do zahraničia dnes z našej krajiny ide študovať takmer každý piaty vysokoškolák. Podľa Študentskej rady je jedným z hlavných dôvodov práve katastrofálny stav ubytovania.

Zhnusenie aj nostalgia

Fotky budú až do 15. októbra nainštalované na Hviezdoslavom námestí v Bratislave. Na mieste, kadiaľ denne prejdú tisíce ľudí. Väčšina sa pristaví. Niektorí sú prekvapení, iní zhrození a niektorí si nostalgicky zaspomínajú, že za tých tridsať rokov, odkedy tam bývali oni, sa naozaj nič nezmenilo... Naozaj?

„V roku 2015 padol politický sľub na dofinancovanie havarijných stavov a rekonštukcií internátov. Následne bolo alokovaných 50 miliónov eur, ktoré začali byť prerozdeľované. Rekonštruovať sa začalo v roku 2018. Veľká časť týchto financií už je vyčerpaná a študenti už môžu bývať trošku lepšie,“ hovorí Filip Šuran.

Aj fotky zrekonštruovaných internátov sú súčasťou výstavy. Tie však nie sú čiernobiele a majú optimistickejšie, biele, pozadie. „Keď niekto tvrdí, že týchto 50 miliónov je na luxusné bývanie pre študentov, tak klame, alebo zavádza.“

Možnosti sú

Študentská rada vysokých škôl verí, že finančné prostriedky na dôstojné bývanie pre slovenských vysokoškolákov sú. Okrem štátnych zdrojov by sme totiž mohli využiť napríklad Fond obnovy Európskej únie.

K výstave preto zostavili aj publikáciu #môjintrák – ako žijú vysokoškoláci v roku 2020 .Tú počas najbližšieho týždňa odovzdajú kompetentným. „Nie je to investícia do toho, čo bude o rok alebo o dva. Kroky ministerstva financií a ministerstva školstva sú kroky, ktoré ovplyvnia ďalšie generácie. Ak chceme presvedčiť študenta, ktorý sa o desať rokov bude rozhodovať medzi slovenskou vysokou školou a vysokou školou v zahraničí, ktorá je kvalitatívne rovnaká, aby tu zostal, je potrebné začať to budovať už teraz,“ zdôrazňuje Filip Šuran.

Zdroj fotografií: Študentská rada vysokých škôl