Krok za krokom: Ako získať študentskú pôžičku?

Autor Lenka Švančárková Publikované
Krok za krokom: Ako získať študentskú pôžičku?

Vedel si, že Fond na podporu vzdelávania umožňuje študentom získať študentskú pôžičku? Peniaze nie sú účelovo viazané, to znamená, že ich môžeš použiť na čokoľvek. Ako pri akejkoľvek inej pôžičke, získať ju, nie je len tak. Proces sprevádza byrokracia. Ak ju ale potrebuješ, nenechaj sa odradiť. Čo musíš urobiť, aby si ju získal? Prinášame ti postup krok za krokom, aby si sa v tom nestratil.

Oproti minulému roku máš vyššiu šancu 

Tento akademický rok je na študentské pôžičky vyčlenených viac finančných prostriedkov ako minulý rok. Objem peňazí sa zvýšil približne o 1,5 milióna Eur, tak pôžičku bude môcť získať viac ako 2 000 študentov.

Výška závisí od toho, v akom stupni štúdia sa nachádzaš. Minimálne si však musíš požičať 500 Eur. Študenti prvého a druhého stupňa môžu získať maximálne 4 000 Eur, pričom študenti tretieho stupňa až 7 000 Eur. Splácať ju budeš môcť od 5 do 10 rokov. 

Úroková sadzba sú 3 percentá. Nemusíš byť dobrý v matematike, aby si si vypočítal, koľko splatíš naviac. Pomôže ti táto kalkulačka.

Čo musíš spĺňať?

O študentskú pôžičku si môžeš požiadať, ak si študentom vysokej školy denného aj externého štúdia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pre zahraničnú školu platí, že musí byť svojim rozsahom a úrovňou na úrovni vysokej školy na Slovensku. Čo to znamená, sa dozvieš nižšie. 

Zbystri pozornosť, ak ešte len na vysokú školu nastupuješ. Ak si chceš podať žiadosť, musíš byť už oficiálne zapísaný.  

O študentskú pôžičku môžeš požiadať len raz v akademickom roku a najviac šesťkrát, pričom to nemusí byť hneď po sebe.

Do kedy a ako odoslať žiadosť?

Žiadosť musíš doručiť v jednom z nasledovných termínov: 15. september 2020 alebo 31. október 2020. Musí ísť o tlačenú podobu, čiže máš na výber tri možnosti. Osobne, poštou alebo kuriérom. Pri posledných dvoch možnostiach si dávaj pozor, pretože sa berie do úvahy deň, kedy je žiadosť doručená. Nie deň, kedy ju odošleš. Preto si to určite nenechávaj na poslednú chvíľu. Adresa na doručenie žiadosti je:

Fond na podporu vzdelávania 

Panenská 29 

81103 Bratislava

Ak tvoja žiadosť nebude v prvom kole schválená, z dôvodu nedostatočných prostriedkov, nezúfaj. Bude totiž posudzovaná znovu, v druhom kole, s ostatnými žiadosťami a je možné, že na druhýkrát ju schvália. 

Tu nájdeš tlačivo na žiadosť o pôžičku. 

Na čo si dávať pozor pri vypĺňaní žiadosti?

Žiadosť musí byť vyplnená buď na počítači, alebo paličkovým písmom. Nezabudni na podpis. Následne ju dáš potvrdiť študijnému oddeleniu a priložíš povinné prílohy. 

Aj napriek tomu, že niektoré údaje Fond vie získať z Centrálneho registra študentov, odporúča radšej mať obe prílohy potvrdené študijným oddelením. (3A a 3B). Toto potvrdenie nesmie byť v deň doručenia žiadosti staršie ako 60 dní.

Fond na podporu vzdelávania uvádza niekoľko najčastejších a najzávažnejších nedostatkov a chýb v predložených žiadostiach. Skús sa im vyvarovať:

  • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie iba prvej strany),
  • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (údaje vyžadované zákonom – najmä dátum narodenia a kontaktné údaje),
  • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku,
  • nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, výška žiadanej pôžičky resp. nesprávne uvedená výška žiadanej pôžičky, ročník a forma štúdia, dátum zápisu do ročníka a pod.),
  • nepredloženie príloh k žiadosti o pôžičku v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadateľa,
  • upravovanie a dopĺňanie predtlačených údajov štandardizovaného tlačiva žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia,
  • skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu

Aké prílohy musíš doložiť k žiadosti?

Ak študuješ na Slovensku: 

Prvá príloha je potvrdenie o tom, že si študent. Tento dokument ale nemusíš fyzicky doložiť, pretože je súčasťou žiadosti – časť 3A. Stačí teda, ak ti túto časť potvrdí škola, na ktorej študuješ. 

Časť, ktorú ti musí potvrdiť škola je aj 3B. Tá môže byť potrebná, ak je dostatok finančných prostriedkov pre viacerých študentov. Vtedy sa budú žiadosti prehodnocovať. Škola tu potvrdzuje tvoj vážený aritmetický priemer.

Ak študuješ v zahraničí:

V tom prípade musíš doložiť samostatný doklad (originál, alebo osvedčenú kópiu) o tom, že si študent. Musí byť tiež preložený. To neplatí, v prípade českých vysokých škôl. 

Musíš tiež doložiť rozhodnutie o tom, že tvoje štúdium je rovnocenné s vysokoškolským štúdiom na Slovensku. Vydá ti ho Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelávaní po tvojej žiadosti. Na ich webe je zverejnený zoznam zahraničných vysokých škôl, ktoré sú automaticky uznané.Ak sa tam nachádza tvoja univerzita, žiadosť posielať nemusíš. 

Ďalší povinný dokument pre zahraničného študenta je preukaz Slováka žijúceho v zahraničí.

Posledný povinný dokument je doklad o tom, že máš právo na trvalý pobyt na území SR, alebo si rodinný príslušník občana EÚ. Ide o: Pobytový preukaz občana EÚ, o Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ alebo o Potvrdenie o registrácii pobytu občana EÚ.

Aké prílohy ešte môžeš doložiť k žiadosti?

Nasledovné prílohy nie sú povinné. Slúžia na to, aby tvoja žiadosť bola z určitého dôvodu uprednostnená. Ide o špecifické prípady. Napríklad, ak si študent, ktorý má špecifické potreby a zdravotné znevýhodnenie. Ak domácnosti, v ktorej žiješ je poskytovaný príspevok v hmotnej núdzi. Ak si polosirota,  alebo ak ty sám si rodič a máš nezaopatrené dieťa. 

Všetky tieto, aj ďalšie, prípady pri posudzovaní zavážia a tvoja žiadosť bude uprednostnená pred ostatnými. Musíš ale dodať potrebné doklady o týchto skutočnostiach. Aké to sú nájdeš v tomto dokumente, na strane 10. v kapitole 3.5.2 Prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa.

Ak uvažuješ o študentskej pôžičke, dúfame, že ti článok aspoň trochu pomohol. Nezabúdaj, že požičať si peniaze si vyžaduje zodpovednosť a budeš ju mať na krku niekoľko rokov. Ak ju nutne nepotrebuješ, skús si zarobiť peniaze inou cestou. Pozri si našu ponuku stáží, ktorú stále aktualizujeme. Často sú platené a vieš si vďaka nim zarobiť pekné peniaze.