Európsky parlament chce zakázať neplatené stáže. Čo na to študenti?

Autor Lenka Švančárková Publikované
Európsky parlament chce zakázať neplatené stáže. Čo na to študenti?

Stáž je výborným spôsobom, ako získať cenné skúsenosti ešte počas školy. Po jej skončení študenti majú väčšie šance presadiť sa na trhu práce. Mnohé stáže sú neplatené. Mali by byť všetky platené a rieši túto situáciu ich zrušenie?

V článku sa dozvieš, ako vníma neplatené stáže Európska únia a čo ju vedie k ich zrušeniu a tiež ako túto problematiku vnímajú študenti. 

Boj EÚ za zrušenie neplatených stáží 

Európsky parlament vidí v neplatených stážach problém a považuje ich za „vykorisťovanie mladých ľudí a porušovanie ich práv“. Navrhuje preto, aby bola mladým ľuďom ponúknutá kvalitná, rozmanitá, odborná príprava, vrátane spravodlivej odmeny. 

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, ktorý sa dlhodobo zaoberá neplatenými stážami naprieč inštitúciami EÚ a celej Európy, má v tom jasno. Tvrdí, že boj proti neplateným stážam trvá príliš dlho a musí sa to zmeniť. Podľa neho si stážisti zaslúžia slušnú mzdu. Európsky parlament chce ísť príkladom, a tak neplatené stáže zrušil.

Jeho poslanci navrhli sériu odporúčaní členským štátom, ktoré by mali zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie za stáže. 

Čo hovoria na zrušenie neplatených stáží študenti?

Z pohľadu študentov sa názory na neplatené stáže príliš nelíšia. Väčšina z nich v ankete na našom Facebooku hlasovalo za ich zrušenie. Táto problematika je ale rozsiahla a musíme sa na ňu pozrieť z viacerých strán. 

Samozrejme, mnohí študenti by privítali, keby boli všetky stáže platené. Je pochopiteľné, že chcú byť za prácu ohodnotení. Treba si ale uvedomiť, že zrušenie neplatených stáží nemusí automaticky znamenať, že ich nahradia stáže platené. Prečítaj si, ako sa nad tým zamýšľajú študenti. Pýtali sme sa ich, či sú za zrušenie stáží alebo nie a prečo. 

Zdroj: Unsplash/Tom Morel

Linda, študentka marketingovej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave 

Dlho som nad touto otázkou rozmýšľala. Pravdupovediac, zatiaľ som definitívnu odpoveď nenašla. Podľa môjho názoru je na Slovensku pomerne malá ponuka stáží. Väčšina je zameraná najmä na študentov druhého stupňa vysokej školy. Pre mladších študentov je priestoru oveľa menej. Čo je podľa mňa škoda. 

Z môjho pohľadu prevažujú práve neplatené stáže. Keď nájdem platenú, som skôr prekvapená. Úprimne si myslím, že pokiaľ spoločnosti budú môcť formu neplatenej stáže využívať, tak budú. Nebudú míňať svoje finančné prostriedky, keď sa vždy nájde niekto, kto to bude robiť aj zadarmo. Otázkou však ostáva, či bude výkon rovnaký pri platenej, ako aj pri neplatenej práci. 

Pre študenta môže byť neplatená stáž zaujímavá v tom, že získa nové znalosti vo svojom odbore a veľa sa toho naučí, aj keď bez finančnej odmeny. Taktiež sa to hodí aj do životopisu. Navyše, ak je študent šikovný, môže mu firma poskytnúť prácu aj na trvalý pracovný pomer. 

Otázka, nad ktorou sa  ale zamýšľam:  Bolo by toľko stáží, ak by museli byť všetky platené? 

Osobne sa prikláňam k zrušeniu neplatených stáží. Každý by mal byť odmenený za svoj výkon, aj stážista. Oboje má svoje pre a proti. No z môjho pohľadu je oveľa viac tých proti.

Jakub, študent masmediálnej komunikácie na fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave

Som za zrušenie neplatených stáží. Najmä z toho dôvodu, že študenti majú nedostatok financií a veľké výdavky. Navyše to sťažuje aj aktuálna situácia s pandémiou, kedy veľa ľudí prišlo o prácu. Študenti sú často nútení uprednostniť dobre platenú brigádu, ktorá nesúvisí s ich odborom, pred neplatenou stážou. Na neplatené stáže neostáva čas ani priestor. 

Neplatené stáže

Zdroj: Unsplash/Blake Wisz

Jakub, študent ekonomiky a manažmentu na Fakulte podnikového manažmentu v Bratislave

Nesúhlasím s tým, aby boli neplatené stáže zrušené. Treba sa najprv zamyslieť, v akej sme situácií, z pohľadu Slovenska. Naše školstvo nedostatočne pripravuje študentov na reálnu prácu, čím ich robí nevhodnými pre pracovný trh. Študent bez praxe je tak, bohužiaľ, vo veľa prípadoch nevhodný pre mnoho pozícií. Nemá dostatok skúseností. 

Riešením tohto problému majú byť práve stáže alebo dobrovoľníctvo. Problém ale vidím v tom, že aj od stážistu sa veľakrát očakáva prax. Platené stáže dokonca majú vo väčšine prípadov požiadavku, aby bol študent v 4. alebo 5. ročníku štúdia. Čo ale s mladšími ročníkmi? Neplatené stáže sú dobrým mostíkom medzi školou a prvou pracovnou skúsenosťou. Ich zrušenie by výrazne znížilo možnosti študentov získať potrebné zručnosti.

Sme v dobe, kedy aj na pozíciu juniora potrebujete aspoň 2 roky praxe. Takáto prax sa veľmi ťažko hľadá, a to najmä preto, že tých stáží je už teraz veľmi málo. Zakázaním neplatených stáží by sme tieto možnosti ešte viac zredukovali. Hlavne v odvetviach, kde ich je najmenej. Na Slovensku ich však potrebujeme práveže rozširovať. 

Zrušenie neplatených stáží automaticky neznamená, že sa tieto doteraz neplatené stáže začnú platiť. Skôr sa stane opak a tieto miesta zaniknú, lebo v čase krízy firmy nebudú mať dostatočné zdroje. Študent bez znalostí im za dodatočné výdavky nebude stáť. Výnimkou je asi iba IT sektor.

Lukáš, študent masmediálnej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave

Som za zrušenie neplatených stáží. Osobne si myslím, že každý stážista venuje svoj čas, schopnosti, svoje ruky a svoju kreativitu firme, a za to by mal byť primerane ohodnotený. Zároveň to beriem ako motiváciu pre stážistu podať lepší výkon. A do tretice, platené stáže vytvárajú v mojich očiach lepší a profesionálnejší imidž firmy.

"Zrušenie neplatených stáží automaticky neznamená, že sa tieto doteraz neplatené stáže začnú platiť. Skôr sa stane opak a tieto miesta zaniknú, lebo v čase krízy firmy nebudú mať dostatočné zdroje."

Tomáš Lištiak, spoluzakladateľ vzdelávacieho projektu Praxuj.sk

Osobne by som bol samozrejme rád, aby bolo čo najviac stáží náležite ocenených, treba však brať do úvahy, že ohodnotenie stážistu nespočíva len vo forme finančnej odmeny, ale hlavne v podobe získaného know-how a hlavne v získaní prvých pracovných skúseností a návykov.

Pokiaľ by boli neplatené stáže direktívne zakázané, zrejme len malá časť z nich by sa pretransformovala na platené. Väčšina týchto miest by s najväčšou pravdepodobnosťou zanikla. Pokiaľ totiž firmy nie sú v takej ekonomickej kondícii, aby boli schopné stážistov vyplácať, pridaním legislatívy sa to zázračne nezmení. Naopak firmy, ktoré majú dostatok prostriedkov na vyplácanie stážistov, majú platené stáže v ponuke už teraz.

Subvencovanie platených stáží vo firmách podľa môjho názoru tiež nie je dobrým krokom, pretože to zas firmy motivuje k podvodom, ktoré poznáme aj z prostredia eurofondov či iných typov dotácií. Firmy, ktoré by o dotáciu nepožiadali by navyše boli na trhu znevýhodnené oproti ostatným.

Na zlepšenie konkurenčného prostredia, ktoré by sa v konečnom dôsledku pozitívne odrazilo aj na počte a dostupnosti platených stáží by naopak bolo potrebné legislatívne prekážky odoberať. Každá regulácia (aj keď s dobrým úmyslom) naruší fungovanie trhu a niekde sa to vo výsledku nepriaznivo prejaví.

Zdroj: Unsplash/Tran Mau Tri Tam

Marcela, študentka Fakulty sociálnych a kultúrnych vied, University of Applied Sciences, Fulda, Nemecko

Som za zrušenie neplatných stáží z jediného dôvodu. Študenti zo sociálne slabších rodín sú maximálne diskriminovaní. Napríklad, keď príde študent na Univerzitu do Bratislavy z iného mesta. Často študenta nemôžu podporiť rodičia, a tak musí brigádovať, aby si uhradil všetky výdavky. Musí si platiť bývanie, stravu či dopravu.

Nie vždy sa podarí zohnať brigádu v danom odbore, čiže ak chce získať skúsenosti, musí hľadať niečo iné. Ak mu je ponúknutá neplatená stáž, dvakrát si to rozmyslí. Nemôže si to dovoliť. A to ani nehovorím o organizáciách ako OSN alebo európske inštitúcie v Bruseli. Bez financií sa to zvládnuť nedá. Hovorím z vlastných skúseností. Na veľa stáží som sa neprihlásila práve z tohto dôvodu. Aj keď som na stáž mala dostatočné vedomosti a chcela som získať novú skúsenosť, nemohla som si to dovoliť. 

Zdroj: Unsplash/ Micheile Henderson

Neočakávam, že na študentskej stáži zbohatnem. Ale prečo by študent nemohol dostať aspoň toľko, aby vykryl základné potreby ako bývanie či dopravu? Často sa očakáva, že stážisti budú robiť na plný úväzok. Tým pádom si  nemôžu dovoliť popritom ešte brigádovať. 

To, že si niekto firmy alebo organizácie nemôžu dovoliť platiť stáže, je veľmi slabý argument a čiastočne zlyhanie štátu. Práve tu by mal štát podporovať zamestnávateľov. Napríklad by mohli zamestnávatelia dostávať príspevky, keď príjmu stážistu. Nestačí neplatené stáže iba zakázať. To bude viesť pravdepodobne k tomu, že počet stáži klesne. Treba pomôcť firmám a organizáciám, aby mohli ponúkať platené stáže.

"Ohodnotenie stážistu nespočíva len vo forme finančnej odmeny, ale hlavne v podobe získaného know-how a hlavne v získaní prvých pracovných skúseností a návykov."