Platové očakávania absolventov najväčších univerzít klesajú

Autor Lenka Švančárková Publikované
Platové očakávania absolventov najväčších univerzít klesajú

Z analýzy z roku 2018 2019, ktorých cieľom je zmapovať platové očakávania absolventov vyplynulo niekoľko zaujímavých zistení.

V posledných rokoch priemerné očakávania študentov z roka na rok narastali. Pre porovnanie, od roku 2014 priemerný očakávaný plat absolventov  narástol až o 129€. Minulý rok suma činila 1060€, tento rok ostáva suma nezmenená.

Takisto ostáva nezmenené poradie univerzít, ktorých absolventi očakávajú najvyšší plat. Najvyššie očakávania majú absolventi Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity. Za ním nasleduje Univerzita Komenského, Žilinská univerzita a nakoniec Technická univerzita v Košiciach.

Platové očakávania absolventov podľa univerzít

Zaujímavé je, že priemerné očakávania absolventov najväčších univerzít oproti minulému roku naopak klesli. Napríklad absolventom Technickej univerzita v Košiciach klesli očakávania až o 140 €. Veľký rozdiel vznikol tiež u absolventov STU - 128€.

 Platové očakávania absolventov najväčších univerzít.

Platové očakávania absolventov podľa fakúlt

Keď sa pozrieme na jednotlivé fakulty, zistíme, že situácia je rovnaká. Len pri dvoch fakultách sa očakávanie absolventov zvýšilo – Fakulta matematiky a fyziky (UK) a fakulta podnikového manažmentu (EUBA), aj to len o minimum.

Naopak najväčší rozdiel vznikol u absolventov fakulty informatiky a informačných technológií (STU) a Strojníckej fakulty (UNIZA). Ich očakávania klesli až o približne 200€.

Platové očakávania absolventov jednotlivých fakúlt

V roku 2018 priemerný  plat zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a praxou do 1 roka bol 1214 €, pričom v roku 2019 len  1061 €. Zdá sa teda, že absolventi si neveria  a sú ochotní znižovať svoje platové nároky. Výrazne napomôcť by im mohla prax popri štúdiu. Vďaka nej si budú môcť absolventi viac veriť a vypýtať si za svoju prácu viac. Absolventi by rozhodne nemali na svojich nárokoch poľavovať.