Študuje v Holandsku, čaká ju Mexiko, ale stihla aj stáž v Zastúpení EÚ komisie na SR

Autor Lena Susukova Publikované
Študuje v Holandsku, čaká ju Mexiko, ale stihla aj stáž v Zastúpení EÚ komisie na SR

Martina študuje Európske štúdiá na University of Groningen v Holandsku, momentálne je na študijnom pobyte v Krakowe prostredníctvom programu ERAZMUS+. V rámci svojich štúdií sa zaujíma o kultúru, environmentálnu politiku. Vo voľnom čase rada športuje, venuje sa lezeniu na lezeckej stene i na skalách. Rada číta, cestuje, trávi čas v prírode, snaží sa žiť zdravým životným štýlom a čo najviac ekologicky.

V aktuálnej situácii trávi čas pravidelným športom, online prednáškami, dokonca začala doučovať španielčinu a pripravovať sa tak na budúci semester, ktorý strávi na univerzite v Mexiku. V rozhovore nám povie svoje skúsenosti so stážovaním pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. 

Aké sú tvoje doterajšie skúsenosti so stážovaním?

Stáž v Zastúpení Európskej komisie na Slovensku bola moja prvá a zároveň veľmi pozitívna skúsenosť so stážovaním. V najbližšej dobe by som určite chcela absolvovať ďalšiu stáž.

Ako si sa dostala ku stáži pre Zastúpenie Európskej komisie na SR?

Prvýkrát som sa o stáži dozvedela na stránke Praxuj.sk. Odtiaľ som sa dostala na stránku Zastúpenia a skontaktovala sa tak s osobou zodpovednou za prijímanie stážistov. Poslala som potrebné dokumenty, o pár dní som vedela, že som prijatá a priradili ma na politické oddelenie. Našťastie bolo voľné miesto v januári, čo bola pre mňa jediná možnosť, keďže zvyšok roka som odcestovaná.

Ako vyzeral tvoj bežný deň na stáži?

V bežný deň som prišla ráno okolo pol 9 do práce, zapla počítač a dala si kávu s ostatnými stážistami. V mailoch ma čakal prehľad správ zo Slovenska. Jednou z mojich hlavných úloh na politickom oddelení bolo spracovávať denné správy o aktuálnych témach do reportov. Počas dňa mi môj supervízor postupne posielal ďalšie zadania, ktorým som sa venovala v priebehu dňa. Väčšinou šlo o vyhľadávanie informácií, napríklad o parlamentných voľbách, čo bola v tom čase aktuálna téma. Veľmi sa mi páčilo, že každý deň bol iný a venovala som sa rozličným zaujímavým témam. Pracovný deň pre mňa končil okolo 17:00. 

Aké najväčšie skúsenosti si si odniesla zo stáže?

Najväčšou skúsenosťou bolo vidieť fungovanie Zastúpenie Európske komisie na SR a byť aspoň chvíľu jeho súčasťou. Ako študentka Európskych štúdií mám vedomosti o inštitúciách EÚ a o tom aká je úloha národných zastúpení Európskej komisie. Je však veľký rozdiel tam stážovať a mať možnosť sa zapojiť do rôznych aktivít, ktoré Zastúpenie vykonáva. Zároveň som bola veľmi spokojná s oddelením, na ktoré som bola zaradená. Na politickom oddelení som mala možnosť venovať sa témam a aktivitám, ktoré ma bavili. Vyskúšala som si písanie reportov, venovala sa aktuálnym správam a informáciám z médií. Zúčastnila som sa aj stretnutia na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, čo bola veľmi zaujímavá skúsenosť.

Získala si vďaka stáži nové kontakty? Stretla si sa s nejakými známymi ľuďmi?

Na stáži som sa zoznámila s množstvom nových ľudí, najmä pracujúcimi na Zastúpení. Keďže som bola na politickom oddelení tak aj v najbližšom kontakte som bola práve s ľuďmi z tohto tímu. Všetci boli veľmi priateľskí, ochotní a nápomocní.

Priamo na Zastúpení pracuje niekoľko ľudí, ktorých mená sú na slovenskej politickej scéne známe. Počas mesiaca sme organizovali aj pár eventov, na ktorých bolo pozvaných veľa diplomatov, reprezentantov z iných európskych krajín a novinárov.

Bola pri výbere stážistov veľká konkurencia?

Tým, že stáž na trvá iba mesiac a každý mesiac sa študenti obmieňajú, myslím si, že je pomerne veľká šanca sa na túto stáž dostať. Treba si to ale určite naplánovať dopredu a prihlásiť sa čo najskôr.

Prečo si sa rozhodla študovať v zahraničí? Spĺňa štúdium tvoje očakávania?

Dôvodov je viacero, tým hlavným bolo získať čo najkvalitnejšie vzdelanie, preto som si vybrala University of Groningen v Holandsku. Aj keď som nikdy neštudovala na Slovensku, podľa informácií ktoré mám od kamarátov študujúcich na Slovensku viem, že medzi štúdium na Slovensku a v Holandsku sú veľké rozdiely.

Myslím, že najväčší rozdiel je v prístupe profesorov aj študentov. V Holandsku tvorí najväčšiu časť štúdia práca na doma, ktorá pozostáva z množstva čítania a individuálnej alebo skupinovej práce na projektoch. Preto je univerzitná knižnica “druhým domovom“ väčšiny študentov. Písomné skúšky a testy sa píšu veľmi málo v porovnaní so slovenskými univerzitami. Namiesto toho píšeme veľa akademických esejí, ktoré si študent môže prispôsobiť vlastným záujmom a teda písať o tom, čo ho naozaj zaujíma. Tiež si myslím, že študenti dostávajú podrobnejšie hodnotenie študijných výsledkov a väčšiu individuálnu podporu od profesorov. Avšak nechcem zovšeobecňovať slovenské ani holandské univerzity. Takto to vidím z mojej skúsenosti, ale verím, že sa nájdu aj výnimky.

Štúdium v Holandsku hodnotím veľmi pozitívne, ale po ukončení štúdia, sa určite chcem vrátiť na Slovensko. Napriek tomu, že v Holandsku sa mi žije veľmi dobre, nie je to môj domov. Po štyroch rokoch mi Slovensko chýba. Slovensko potrebuje aby sa študenti, ktorí odišli študovať do zahraničia vrátili a využili svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti na posunutie Slovenska dopredu.

Aká je tvoja vysnená práca?

Nemám konkrétnu vysnenú pracovnú pozíciu, ale je pre mňa dôležité, aby moja práca mala hlbší zmysel humanitárneho alebo sociálneho charakteru a pozitívny dopad na spoločnosť. Viem si predstaviť pracovať v neziskovej alebo v medzinárodnej organizácii, avšak nevylučujem ani prácu v európskych inštitúciách. 

Odporučila by si stážovať svojim rovesníkom?

Určite! Stáž je jednou z najlepších možností ako získať skúsenosti, zaučiť sa v danom odbore a zistiť ako fungujú rôzne inštitúcie. Stáž počas štúdia dáva možnosť študentom zistiť, aký druh práce ich naozaj baví. Študenti po absolvovaní stáže vedia lepšie posúdiť v čom sú dobrí a čo im naopak z profesionálneho hľadiska robí problém. Nadobudnú skúsenosti a zručnosti, ktoré môžu byť dôležité pre ich budúce zamestnanie. Univerzity sa nanešťastie praktickým vedomostiam často nevenujú. Na stáži študenti môžu získať nové kontakty, ktoré môžu byť cenné a nápomocné v budúcnosti. Stáž je skúsenosť, ktorá je pozitívne hodnotená v životopise. Ak sa naskytne možnosť, tak sa stážovať počas štúdia určite oplatí.