Vykorisťovanie alebo cenné skúsenosti? Čo si o neplatených stážach myslia ich absolventi?

Autor Tamara Peterková Publikované
Vykorisťovanie alebo cenné skúsenosti? Čo si o neplatených stážach myslia ich absolventi?

Pred pár dňami prišiel Európsky parlament s návrhom o zrušení neplatených stáží. Chce tak zastaviť vykorisťovanie a zneužívanie študentov ako bezplatnej pracovnej sily. Na návrh však okamžite reagovali zamestnávatelia. Neplatené stáže totiž nie sú pre nich vždy také výhodné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Študentov musia často od nuly učiť aj úplné základy.

Hrozí tak, že zrušenie neplatených stáží nezlepší situáciu na trhu práce. Naopak, zhorší ju. Neplatené stáže sa nezmenia na platené, ale zaniknú. Vysokoškoláci tak stratia príležitosti nadobudnúť potrebné skúsenosti. A ich uplatnenie na trhu po skončení štúdia sa môže do istej miery skomplikovať.

V Praxuj sme sa za teba spýtali 13 absolventov neplatených stáží. Ako s odstupom času hodnotia túto skúsenosť? A išli by to toho znovu?

Dušana, absolventka obchodného a marketingového manažmentu

Stáž som absolvovala v mestách Tartu a Tallin v Estónsku, kde sme učili deti angličtinu. Keď sme boli v kempe pri deťoch, boli veľmi pozorné a sústredené. Takže stáž splnila moje očakávania, čo sa týka práce, ale aj spoločenského života v Estónsku. Spoznala som mnoho nových ľudí z rôznych krajín sveta, keďže nás tam bolo 12 a každý z inej krajiny. Ani finančne to nebolo až také náročné. Hradili sme si len stravu, keď sme neboli v práci. Ubytovanie bolo zabezpečené.

Samozrejme, že by som uprednostnila, keby to bola platená stáž. Dnes už by som na ďalšiu neplatenú stáž nešla... Lebo ako sa hovorí, človek musí vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Na stáži, na akej som bola ja, to platilo na sto percent. Finančná pomoc by teda padla určite vhod. Keď už vystúpiš zo svojej zóny komfortu, nech to aspoň stojí za to.

Patrícia, študentka ľudských zdrojov a personálneho manažmentu

Svoju stáž som vykonávala na personálnom oddelení. Náplňou práce bola predovšetkým selekcia životopisov, tvorba inzerátov a administratívna práca. Absolvovala som iba mesačnú stáž. Takže to, že nebola platená, mi až tak nevadilo. No ak by bola napríklad polročná, určite by som si rozmyslela, či by som ju chcela absolvovať. Neplatenú stáž by som už neabsolvovala, ak by trvala viac ako dva mesiace. Stáž určite splnila moje očakávania. Za ten krátky čas som si mohla vyskúšať, aké to je v praxi. Či ma baví to, čo študujem len teoreticky alebo aj prakticky. A či moje vedomosti viem uplatniť aj v praxi. Taktiež som zistila, na ktorých svojich schopnostiach by som mala viac popracovať.

Pri krátkych stážach chápem, že nie sú platené. Veď za taký krátky čas študent bez praxe nepodá taký výkon, skôr sa ešte len učí. Preto si myslím, že do budúcna by stáže mali byť viacmesačné, platené a poskytované aj univerzitami. Určite by aj to študentov motivovalo a taktiež by nemuseli pracovať mimo odboru, ktorý študujú. Je veľa študentov, ktorí sú nútení pracovať, aby si dokázali hradiť náklady spojené so štúdiom. Ak by študenti absolvovali stáže, nemali by problém nájsť si prácu, keďže by mali prax, ktorú všade vyžadujú. A určite pre nich budú atraktívnejšie, ak budú platené.

Stanka, absolventka medzinárodných vzťahov

Stážovala som na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí na odbore Riadenia ekonomickej diplomacie. Tento odbor sa zaoberá zbieraním ekonomických informácií o európskych štátoch, spoluprácou s ekonomickými diplomatmi a organizovaním a sprostredkovaní rôznych eventov, ktoré podporujú podnikateľské prostredie na Slovensku. Moja pozícia bola oficiálne pomenovaná ako "stážista". Prevažne som robievala excelovské tabuľky, vyťahovala informácie z rôznych serverov a aktualizovala podklady pre pána ministra, ohľadom jednotlivých štátov.

Moje očakávania boli asi trošku vyššie ako realita. Nedostala som sa totižto na odbor, ktorý by mi bol blízky. Počas môjho štúdia som sa s ekonómiou stretávala minimálne, takže ekonomický odbor bol pre mňa trocha španielska dedina. Napriek tomu, môžem povedať, že účasť na stáži pre mňa bola prínosom. Naučila som sa veľa vecí, ktoré som potom aj počas štúdia vedela uplatniť. Ľudia okolo boli veľmi milí a ústretoví. Vybavili mi aj „mini exkurzie“ na iné odbory, aby som sa oboznámila s prácou aj v iných odvetviach činnosti ministerstva.

Čakala by som však, že účasťou na stáži prepojím teóriu zo školy troška viac s praxou. Keďže stáž trvala iba mesiac, kým som sa stihla oťukať a zistiť, ako veci fungujú, tak už bol vlastne koniec.

Čo sa týka toho postoja EÚ k neplateným stážam. Určite na tom niečo pravdy je. Ja pochádzam z východného Slovenska a študovala som v Banskej Bystrici, kde som bývala na internáte, ktorý som si sama platila. Stáž bola ale v Bratislave. Keby som nemala sestru, ktorá tam žije, neviem, ako by som to finančne utiahla. Rodičia obaja už v tom čase dôchodcovia a ja študent. Internát v Banskej Bystrici som vypustiť nemohla, nemala by som sa potom kam vrátiť na zvyšok semestra.
Na Slovensku platí to, že ak sa chce človek niekam dostať, tak na to musí mať peniaze. Určite je dobrá vec absolvovať počas štúdia aspoň nejakú stáž, ale ak by som sa mala rozhodnúť, či ísť na neplatenú stáž znova a niekam, kde nemám žiadne zázemie, skôr by som nešla.

Marcela, študentka gymnázia

Zúčastnila som sa neplatenej stáže v mládežníckej organizácii. Mojou náplňou bolo sprostredkovanie neformálneho vzdelávania mladým ľuďom. Stáž predkola moje očakávania. Netušila som, že v mimovládnom sektore existuje také množstvo možností na sebarozvoj.

To, že EÚ má v úmysle znemožniť mladým neplatené stáže, má svoje pre aj proti. Verím, že niektoré firmy môžu zneužívať mladých, aby podali pracovný výkon bez nároku na odmenu. Na druhej strane však chápem, že sú oblasti neziskovej činnosti, kde mladí pracujú, aby sa rozvinuli a urobili niečo dobré pre spoločnosť. Ak by som mala začať bezplatne stážovať ešte v inej organizácii, už by som na to asi neprikývla. A to preto, že mi stačí moja doterajšia skúsenosť, ktorá ma mimoriadne obohatila a chcela by som si pre zmenu vyskúšať iný spôsob naberania zručností.

Michal, študent politológie

Počas štúdia som bol len na jednej neplatenej stáži. Robili sme dátovú analýzu o súdoch pre ministerstvo spravodlivosti. Mojou náplňou práce bolo robiť prepisy získaných dát na základe vyjadrení aktérov, ktorí sa na výskume zúčastnili.

Z tejto stáže som mal zmiešané pocity. Na jednej strane som sa stretol so zaujímavými ľuďmi, na druhej, robili sme prácu, ktorú, tak povediac, nikto nechcel robiť. Treba však podotknúť, že táto stáž nebola časovo náročná a prihlásil som sa na ňu nie za účelom zisku peňazí, ale za účelom zisku kreditov.

Európska únia síce označila neplatenú stáž za vykorisťovanie študentov, ale myslím si že to nie je vždy tak. Záleží od uhla pohľadu. Pokiaľ idem na neplatenú stáž a vykonávam nejakú prácu, som v nej dobrý, tak to má dve roviny. Jednak si overujem svoje schopnosti. Druhá rovina je tá, že ak som šikovný, môže si ma niekto všimnúť a ponúknuť mi platenú spoluprácu. Poznám pár kolegov, ktorým sa to takto podarilo. Takže si myslím, že neplatené stáže sú v poriadku. Daný študent vždy len získa schopnosti alebo kredity, ktoré sú potrebné na dokončenie štúdia. Na neplatenú stáž by som momentálne nešiel, pretože som v poslednom ročníku vysokoškolského štúdia a zároveň mám rozbehnutý jeden úspešný projekt, ktorému sa naplno venujem.

Nina, študentka ruského jazyka v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Absolvovala som neplatenú stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitosti. Bola som stážistkou na jednom z oddelení a mojou prácou bol denný monitoring, práca s dátami alebo iná výpomoc, napríklad pri konferenciách a zasadnutiach oddelenia. Táto stáž určite splnila moje očakávania, keďže som sa naučila robiť prácu, ktorú vás v škole nikto nenaučí. V škole sa učíte viac teórie ako praxe. Stretla som sa s ľuďmi, s ktorými by som sa za bežných okolnosti určite nestretla, ako napríklad predstavitelia rôznych krajín.

Podľa môjho názoru, je neadekvátne označiť stáž za vykorisťovanie študentov. Stáž vnímam ako iný druh vzdelania a získavania skúsenosti a praxe, ktorú vyžadujú vo väčšine zamestnaní. Myslím si, že je dôležité, aby u študentov nebolo na prvom mieste finančné ohodnotenie, ale prístup k práci. Pretože zo skúsenosti viem, že ľudia, ktorí pracujú v danej inštitúcii, svoju prácu vykonávajú na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Benefit, ktorý by som prijala, je možnosť bezplatnej stravy u poskytovateľa nie len stáži, ale aj brigád.

Práve pri tejto forme neplatených stáži dokážeme zistiť, či nám práca ponúka to, čo by sme chceli robiť celý život. Ak by sa mi do konca štúdia ešte naskytla príležitosť absolvovať neplatenú stáž, šla by som opäť. Možno by som ju chcela v aktuálnej situácii vyskúšať aj vo forme online.

Monika, absolventka aplikovanej biológie

Absolvovala som neplatenú trojtýždňovú prax v Alpha medical s.r.o. Pracovná pozícia bola laborant, administratívny pracovník. V podstate som si vyskúšala prácu na všetkých oddeleniach - biochémie, hematológie, mikrobiológie a konfirmačnom. Náplň práce bola rôzna - triedenie vzoriek, nahrávanie do systému, lepenie kódov na Petriho misky, vykonávanie testov, napr. na okultné krvácanie, pipetovanie, testovanie nových prístrojov a tak podobne.

Veľa mi vysvetľovali pracovníci. Prax mi veľmi pomohla, lebo som zistila, čo reálne budem robiť po skončení vysokej školy, ak sa zamestnám v odbore. Bola som celkom spokojná a každý deň som chodila s novými poznatkami. Samozrejme by bolo výborné, kedy študentom prispievali za prax, ktorú nemajú ani povinnú a robia ju v čase prázdnin, ako ja. Aj cestovné som si platila sama. Napriek tomu som šťastná, že som ju absolvovala. Samozrejme, každá stáž ma niečo naučila a určite by som neváhala a išla znova.

Katarína, absolventka muzikológie

V rámci môjho študijného programu som musela absolvovať desaťdňovú stáž v ľubovoľnej hudobno-kultúrnej inštitúcii. Ja som si vybrala Slovenskú filharmóniu. Keďže stáž netrvala dlho, nevykonávala som príliš zodpovednú prácu. Len som vypomáhala pri hudobnej dramaturgii, napríklad som kontrolovala nástrojové obsadenie v partitúrach tých diel, ktoré mali zaznieť na koncertoch.

Okrem toho mi hudobný dramaturg vysvetlil, ako filharmónia funguje, čo je náplňou a povinnosťou jednotlivých zamestnancov. Mala som teda možnosť nahliadnuť do zákulisia konkrétnej inštitúcie. V tomto smere stáž splnila moje očakávania, lebo som robila odbornejšiu prácu a nielen kopírovala dokumenty a pod. Sklamalo ma možno to, že som nemala čas naučiť sa viaceré veci a lepšie vypomôcť.

Čo sa platenia stáži týka, pokiaľ ide len o takéto krátke stáže, za ktoré sme boli ohodnotení maximálne kreditmi, nevidím nič zlé na tom, aby aj zostali neplatené. Pokiaľ ale ide o dlhodobú stáž nariadenú školou, kde študent nesie aj istú zodpovednosť, určite by mala byť platená. Veľa študentov musí popri štúdiu aj pracovať a povinná neplatená stáž im komplikuje čas. Ak by som ale mala možnosť ísť opäť na neplatenú stáž - aj dlhodobo - určite by som ju využila, pretože skúsenosti v odbore sú veľmi cenné a zamestnávatelia vo veľkej miere prihliadajú na to, či ich máme, alebo nie.

Barbora, študentka masmediálnej komunikácie

Pred rokom som mala možnosť absolvovať neplatenú stáž na Mestskom úrade v Hlohovci ako redaktorka novín Život. Mojou úlohou bola tvorba článkov o občianskych združeniach, ktoré získali financie z Participatívneho rozpočetu na rok 2019 a tiež tvorba rozhovorov s rôznymi osobnosťami Hlohovca.

Na stáž som sa pôvodne hlásila k tvorbe fotografii či videí, no vybrali si ma na tvorbu článkov. Zozačiatku som sa toho bála, keďže som skúsenosť s písaním nemala. No dopadlo to nad moje očakávania a venujem sa tomu prakticky doteraz. Bola to skvelá skúsenosť, za ktorú som stále vďačná. Neskôr som mala možnosť absolvovať aj inú platenú stáž. Paradoxne mi však viac do praxe dala práve tá neplatená. Vďaka nej som aj zistila, že ma práca redaktorky baví a chcem v tom pokračovať.

Čo sa týka zrušenia neplatených stáži, mám z toho trochu zmiešané pocity. Na jednej strane to chápem, v tejto dobe nespraví skoro nikto nič zadarmo a každý by mal byť za svoju prácu odmenení. Na druhej strane si myslím, že je to pre študentov skvelá príležitosť vyskúšať si, aké je to pracovať v odbore, ktorý študujú a v ktorom by raz chceli pracovať. Hoci je stáž neplatená, dá im to veľa skúseností, naučia sa niečo nové. Možno získajú aj nové kontakty, ktoré sa im raz zídu. To, či by som išla na inú neplatenú stáž, neviem, ale asi áno. Záležalo by však, aká pozícia by to bola, čo by bolo mojou úlohou a tiež, koľko času by som tomu musela venovať.

Martina, študentka finančného riadenia podniku

Pred troma rokmi som absolvovala stáž na neplatenej pozícii na oddelení ľudských zdrojov. Nemala som konkrétnu pozíciu. Pracovala som pri mzdovej účtovníčke. Absolvovala som rôzne interné stretnutia, na ktorých som väčšinou pomáhala s organizáciou, alebo som triedila životopisy.

Stáž takmer naplnila moje očakávania. Nedostala som sa ku všetkému, čo som chcela, prípadne som aj potrebovala do školy. Súhlasím s Európskou úniou. Na druhej strane však rozumiem aj študentom, ktorí majú problém nájsť si stáž alebo brigádu v odbore a príjmu pracovné ponuky, ktoré sú zadarmo. Ak by sa mi naskytla príležitosť na ďalšiu neplatenú stáž, už by som do toho asi nešla.

Karyna, študentka masmediálnej komunikácie

Absolvovala som neplatenú stáž na stránke malebne.sk, pre ktorú som začala písať články. Moje očakávania sa splnili, mala som šikovnú editorku, ktorá má veľa naučila. Momentálne absolvujem ešte jednu neplatenú stáž v tej istej oblasti. Myslím si, že je to dobrá príležitosť pre nás, zahraničných študentov, keď nemáme jazykové znalosti na vysokej úrovni. Ale keby som písala v rodnom jazyku, tak by som asi nemala záujem o neplatenú stáž. Stratila by som motiváciu.

Sanda, študentka medzinárodných vzťahov

Zúčastnila som sa stáže v zastúpení Európskej komisie v Bratislave na komunikačnom oddelení. Mojou hlavnou náplňou prace bolo robiť zhrnutia z konferencií stretnutí. Spolupodieľala som sa na ich organizovaní a dohliadala som na to, aby prebehli v poriadku. Stáž isto splnila moje očakávania. Stretla som sa s viacerými veľmi zaujímavými ľuďmi. Napríklad so slovenskými europoslancami a ambasádormi rôznych krajín na Slovensku. Aj keď to bola neplatená stáž iba na mesiac, dostala som tam toľko skúsenosti a zážitky ako za celý rok.

Dominika, absolventka regionálnej geografie, rozvoja regiónov a európskej integrácie

Počas svojho štúdia som absolvovala dve neplatené stáže. Prvou z nich bola pozícia asistentky projektového manažéra v neziskovej organizácii zameranej na humanitárne projekty v rozvojových krajinách. Hoci stáž trvala len jeden mesiac, bola veľmi rôznorodá. Okrem projektového manažmentu som spoluorganizovala niekoľko podujatí, zdokonalila sa v PR či problematike fundraisingu. Druhú stáž som absolvovala na Bratislavskom samosprávnom kraji, kde som tri mesiace spolupracovala na príprave eurofondových projektov.

Obe stáže splnili moje očakávania. Predovšetkým z pohľadu efektívneho využitia mimoškolského času, kedy som sa mohla viac zdokonaliť vo svojom študovanom odbore. Prinieslo mi to lepší rozhľad a väčšiu motiváciu k ďalšiemu štúdiu. Študent vďaka absolvovaniu odborných stáží môže zistiť, či ho jeho študovaný odbor napĺňa aj v praktickej rovine, ktorej by sa mal prirodzene po ukončení štúdia venovať. Z môjho pohľadu mi absolvované stáže pomohli byť v štúdiu viac cieľavedomá a získať lepšiu štartovaciu pozíciu na trhu práce v porovnaní s absolventami, ktorí sa stáží nezúčastňovali.

V posledných dňoch som zachytila, že Európska únia by chcela zakázať neplatené stáže. Z môjho pohľadu to vnímam ako dobré rozhodnutie, pretože si myslím, že veľa študentov, ktorí neštudujú v mieste svojho bydliska, si vzhľadom na finančnú náročnosť vysokoškolského štúdia spojenú predovšetkým s platením ubytovania a stravy jednoducho nemôže dovoliť venovať svoj čas bezplatnej stáži. Myslím, že študent zvažuje viaceré možnosti a častokrát vyhráva voľba brigády, ktorá síce nemá súvis so študovaným odborom, ale prináša študentovi financie, čo mu pomáha „prežiť“.

Moja motivácia absolvovať neplatenú stáž pramenila predovšetkým z vedomia, že získam cenné skúsenosti z praxe, ktoré pre mňa znamenajú viac ako peniaze. Na druhej strane, stáže som absolvovala v období, kedy som mala dostatočné finančné rezervy, preto som si mohla dovoliť stážovať zadarmo. V prípade nedostatku financií by som viac zvažovala účasť, resp. neúčasť na bezodplatnej stáži, no myslím, že výsledok by bol rovnaký a stáže by som sa tak či tak zúčastnila.

Teraz už som absolventkou univerzity, teda pracujem na plný pracovný úväzok. Ak by som bola stále študentkou, napr. ešte začiatkom tohto roka, do neplatenej stáže by som už nešla. Aj vzhľadom k tomu, že som už dve takéto stáže absolvovala a takisto, že v spomínanom období – v piatom ročníku, som mala odbornú platenú brigádu na magistráte v Bratislave. To mi maximálne vyhovovalo, pretože za získavanie praktických skúseností z odboru som dostávala peknú finančnú odmenu a myslím, že tak by to malo fungovať v prípade ktorejkoľvek stáže.